Vi kan bygga ett tryggare Sverige

Tänk om vi bygger ett rättvist samhälle. Om det Sverige och det Staffanstorp vi bygger upp efter coronakrisen klarar av att minska klyftorna, prioritera om resurserna och stå upp för dem som behöver samhället som allra mest.

Coronakrisen har satt hela samhället i gungning. Människors liv, hälsa och ekonomi har påverkats på många plan, men en kris slår aldrig jämlikt. De som redan är mest utsatta är också de som drabbas hårdast. Nu ska smittspridningen begränsas, resurserna till vården säkras och ekonomin räddas, men vi måste klara av att samtidigt se framåt. 

De sprickor i våra trygghetssystem som pandemin har blottlagt behöver inte vara för evigt och tiden att se över de strukturerna är nu. Vi behöver skapa ett sammanhållet trygghetssystem som stärker och väver samman det redan existerande skyddsnätet. Ingen som blir sjuk, arbetslös eller på annat sätt inte har möjlighet att försörja sig själv ska behöva vända på varje sten för att hitta rätt väg till ekonomisk trygghet. 

Osäkra och lågbetalda arbeten är en av de faktorer som nu försätter många människor i en svår ekonomisk situation. Det är anställningar som över en natt kan försvinna och lämna människor i sticket. Vi behöver kraftigt minska antalet otrygga anställningar och ohållbara arbetsförhållanden är stort. Vi måste öka tryggheten på arbetsmarknaden och se till att människor kan få säkra anställningar med goda villkor. Tiden när människor betalar för företagens vinstmaximering med sin egen trygghet måste vara förbi. Arbetet för en bättre arbetsmiljö i framförallt utsatta yrken måste växlas upp, och de som sliter i människonära yrken som vård och omsorg ska applåderas med rimliga löner, bra arbetsvillkor och fler kollegor. 

Tänk om vi bygger ett jämlikt samhälle. Ett samhälle där inget barn växer upp i fattigdom, där alla människor kan känna sig trygga med att hjälpen finns där när den behövs som mest, där klyftorna minskar istället för ökar, där en anställning är en trygghet och inte något som skapar stress och osäkerhet och där krisen – om den kommer – bärs av oss alla gemensamt och inte slår hårdast mot den vars bördor redan är tyngst. 

Vi kan ta oss ur coronakrisen med hopp, trygghet och handlingskraft. Bygga tillbaka något bättre och skapa ett rättvist samhälle. Men det är ett val som måste göras. För Miljöpartiet är valet enkelt –  när vi nu ska bygga ett bättre och mer motståndskraftigt samhälle kommer vi prioritera rättvisan och alla människors rätt till trygghet.

Bli medlem idag för en tryggare framtid: mp.se/bli-medlem