Trygghet är att din lärare finns där

Det pratas mycket om trygghet i Staffanstorp. Men det pratas väldigt lite om den miljö där en stor del av allas trygghet skapas; våra barns förskolor och skolor. Det är dags att skapa en skola som är i balans. Skolor där alla barn får rätt stöd av vuxna – av personal som har rätt resurser för att göra ett bra jobb utan att bränna ut sig. Förskolor där varken barn eller vuxna upplever negativ stress och osäkerhet. 

Staffanstorps skolelever får bra resultat idag, vi får ut resultaten ur verksamheten. Så vad är problemet? Jo, sjukfrånvaron hos lärarna är hög, liksom personalomsättningen. Pedagoger, inte minst för barn med särskilda behov, är ständigt en bristvara. Det sätter en konstant press på ledningen och personalen som år efter år kokar soppa på en spik för våra barns skull. Men barnens goda resultat är den fina fernissan på ett skepp som lutar allt mer och våra barn ser oss springa, ser skolpersonalens kamp mot klockan och budgeten. De ser stressen i ögonen hos sina ledsagare och de gör den till sin egen. 

Varningssignalerna tjuter. Fler och fler har flyttat sina barn ur kommunens skolor och hoppas finna lyckan i grannkommunerna. År efter år påtalar fackförbunden inom förskola och skola att de reella nedskärningarna leder till ohälsa och otillräckliga insatser. År efter år avvisas oron med hänvisning till de godkända resultaten. År efter år har skolans budget höjts i kronor och ören, men behoven ökar mer än så med vår ökande befolkning. Det är dags att räta upp skutan och sätta segel för en tryggare framtid. 

En trygg kommun höjer lönerna och minskar barngrupperna. En trygg kommun säkrar upp tillgången till specialpedagoger så att barn och vuxna får en bättre arbetsmiljö. En trygg kommun ser till att det finns tid för samtal, både för att nå goda meritvärden och för att uppmuntra goda värderingar. En trygg kommun satsar på byarnas skolor och förskolor, så familjer kan välja ett liv utanför tätorterna. 

Corona-krisens slut närmar sig. Med vaccin kan vi börja återgå till det ”normala”. Vi i Miljöpartiet vill istället gå vidare till det hållbara, till det som är trygghet på riktigt. Våra barn behöver det, och personalen i våra skolor har verkligen förtjänat det! Tack för er insats; med er egen hälsa som insats har ni fortsatt kämpa för våra barn! Nu vill vi kämpa för er!

Bli medlem idag för en tryggare framtid: mp.se/bli-medlem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Please reload

Vänta ...