Skuldfri är starkare

När kommuner går in i starka tillväxtfaser måste de låna pengar för att investera i infrastruktur, skolor och andra stora satsningar. Det är en självklarhet och inget konstigt. Under lång tid har Staffanstorp växt relativt långsamt och saknat direkta kriser att investera sig ur. Ändå har kommunen ökat sin låneskuld år efter år. Från att ha varit nästan skuldfria 2007 har vi nu en av Sveriges högsta kommunala låneskuld per invånare. Och det var alltså innan pandemin och den kraftigt ökade tillväxttakten i kommunen, som i praktiken båda omöjliggör någon trovärdig satsning på amortering. 

Vad är alternativet? En del av svaret är högre skatt i goda tider, så att skulderna är på hanterbara nivåer när vinden vänder. När krisen slår till blir ökad skatt ett större problem. Men det gäller också att anpassa utgifterna efter inkomsterna, åtminstone om man vill vara ansvarstagande med invånarnas pengar. Varje krona vi lånar idag ska betalas tillbaka av morgondagens invånare, med ränta. Det är frestande att investera nästan utan gränser idag, och optimistiskt räkna med att alla dagens kostnader leder till intäkter som täcker amortering och ränta i morgon. Men en nybyggd skola har inte bara dessa kostnader framöver, utan även drift, underhåll och verksamheten i sig. En nybyggd väg, elkabel eller vattenledning bär också med sig löpande kostnader i framtiden. Och fortsätter vi bygga glest och utspritt ökar kostnadsbilden flerdubbelt mot en investering i tätare och grönare lösningar. Idag säljer vi av tillgångar för att få positiva resultat – det är inte en lösning som funkar i längden. 

Miljöpartiet de gröna tror på en trygg och hållbar ekonomi genom en lägre tillväxttakt, grön och smart förtätning för lägre kostnader på sikt, och att aktivt börja betala av kommunens låneskulder när ekonomin återhämtar sig. På så sätt kan kommunalskatten fortsätta ligga på en hanterbar nivå och vi slipper sitta och skämmas i Lyxfällan för att vi levt över våra tillgångar. 

En trygg kommun är en kommun som investerar för framtiden men inte skuldsätter sig för en ännu längre framtid. 

Bli medlem idag för en tryggare framtid: mp.se/bli-medlem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Please reload

Vänta ...