Gröna företag ger framtidshopp

Våra åkrar är inte bara en tillgång i balansräkningen eller fina på valaffischer – det är unik verksamhetsmark med Sveriges allra bästa förutsättningar för de företagare som aktivt producerar den mat vi alla är beroende av!

Ett viktigt vägval för Staffanstorp är hur jordbruksmarken ska värderas. Marken är nödvändig för svenskt oberoende genom tillgång till närodlad mat från lokala företagare, och är inte fri att omvandla till så kallad “verksamhetsmark”. Lantbruk är en verksamhet och bör respekteras som sådan!

Vi vill stödja utvecklingen, bortom dagens monokultur till ett modernt lantbruk med större biologisk mångfald och låg påverkan på vatten och miljö. En föregångare till detta finns i kommunens enda ekologiska jordbruk, i norra Knästorp. Deras avkastning är hög, miljöpåverkan låg och deras moderna metoder leder till en mark som blir bättre för varje år, med ständigt ökande kolinlagring. Vilka möjligheter!

Jordbrukets roll för landets självförsörjning i kriser gör det extremt viktigt att våga prioritera matproduktion i Sveriges bästa jordmån. Vi vill att kommunens fantastiska tillgång på utmärkt odlingsmark ska tas tillvara och utgöra grunden för att möta det ökande intresset för hållbar, närproducerad mat!

Det är positivt att fler företag vill komma till Staffanstorp, och med politisk tydlighet kan vi visa vägen och locka fler gröna näringar som komplement till ett alltmer hållbart jordbruk i kommunen!

Bli medlem idag för en tryggare framtid: mp.se/bli-medlem